• UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

   • Razem z naszą Radą Rodziców przy SP3 w Nidzicy prezentujemy Wam najlepszy w ocenie Rady wariant ubezpieczenia, wybrany na lata 2023/2024 i 2024/2025 dla naszych uczniów.

    Kwota ubezpieczenia na rok to 53 zł od dziecka.

    Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe- każdy rodzic decyzję podejmuje sam. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na to ubezpieczenie wpłat należy dokonywać do 10 października na konto Rady Rodziców podając w tytule dane dziecka, klasę oraz dopisek ubezpieczenie.

   • Likwidacja szkód osobowych (informacja dla rodziców)

    W przeważającej większości prawidłowo zgłoszonych szkód czas ich likwidacji nie przekracza 14 dni.
    W przypadku najprostszych przypadków czas ten skraca się nawet do 24-48 godzin od ich zgłoszenia.
    Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach związanych ze zgłoszeniem i likwidacją szkody.

    W trosce o jakość obsługi likwidacji szkód prosimy, aby przed rozpoczęciem zgłaszania szkody przygotować wymienione poniżej dokumenty:

    * PESEL osoby ubezpieczonej i zgłaszającej, uprawnionej do otrzymywania informacji w sprawie zgłoszonej szkody

    * dane teleadresowe

    * numer rachunku bankowego, na który nastąpi wypłata ewentualnego odszkodowania

    * skany pełnej dokumentacji z powypadkowego leczenia ubezpieczonego (tj. od momentu udzielenia pierwszej pomocy medycznej do zakończenia leczenia)

    * dokładne okoliczności powstania szkody (w tym data i miejsce zaistnienia szkody)

    * oryginały rachunków/faktur wystawionych imiennie na ubezpieczonego (w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów powypadkowego leczenia).

    Prosimy o wpisanie we wniosku o wypłatę świadczenia pełnych informacji dotyczących zgłaszanej szkody.


    Szkoła wypełnia jedynie ostatnią część wniosku, gdzie wpisuje JEDYNIE nr polisy oraz imię i nazwisko dziecka szkoły i przekazuje oświadczenie wraz z resztą wniosku rodzicowi ubezpieczonego dziecka.

    Sposoby zgłoszenia szkody:

    1. Zeskanowane dokumenty (lub zdjęcia dokumentów) można wysłać na skrzynkę mailową: 

    interrisk.szkody@vigekspert.pl

    2.  Pocztą tradycyjną na adres:

    InterRisk TU S.A., Przegroda Pocztowa 3334, 40-610 Katowice

    3.  Zgłoszenie telefoniczne na nr tel. 22 212 20 12 lub 22 575 25 25

    4.  Zgłoszenie internetowe (najszybszy sposób) pod adresem internetowym:

    https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

    (przed przystąpieniem do wypełnienia formularza proszę przygotować nr polisy szkolnej)

    Opiekunem Państwa placówki jest Pan Dariusz Zaborowski tel. 883 952 595

  • Dokumenty

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
    Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie