• Terminy spotkań z rodzicami

    Terminy spotkań z rodzicami

    11.10.2022 19:16
    Informacja dla rodzica

    TERMINARZ I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

                     w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy                                     

     w roku szkolnym 2022/2023

    Data

    Rodzaj spotkania

    Tematyka

     

    13 września 2022 r.

    wtorek

    godz.16:00

    kl. I-IV

    godz.16:45

    kl. V-VIII

     

    Zebranie organizacyjno - informacyjne

    Organizacja roku szkolnego 2022/2023:

    - organizacja pracy szkoły

    - wybór Rady Rodziców klasy

    - wybór przedstawiciela do Rady Rodziców

    - zapoznanie z dokumentacją obowiązującą w szkole (statut, oświadczenie, zgody)

    - przedstawienie planu wychowawczego klasy (propozycje/ sugestie rodziców)

    - zapoznanie rodziców z wynikami egzaminów wewnętrznych.

    Wychowawcy klas ósmych zapoznają rodziców z organizacją egzaminu ósmoklasisty oraz przekazują deklaracje wyboru języka obcego nowożytnego.

    Informują o ubezpieczeniu, obiadach, szczepieniu i komitecie rodzicielskim- 50,00 zł od rodziny.

     

    15 grudnia

     2022 r.

    czwartek

    godz.16:00

    kl. I-IV

    godz.16:45

    kl. V-VIII

    Zebranie ogólne

    - przedstawienie bieżących spraw klasy i szkoły

    - omówienie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów

    - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2022/2023

    - sprawy różne

     

    9 lutego 2023 r.

    czwartek

    godz.16:00

    kl. I-IV

    godz.16:45

    kl. V-VIII

    Zebranie ogólne

    - omówienie bieżących spraw klasy i szkoły

    - omówienie osiągnięć i postępów w nauce i zachowaniu uczniów w I półroczu roku szkolnego 2022/2023

    - organizacja dni otwartych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy 

    - sprawy różne

     

     

    10 maja 2023 r.

    czwartek

    godz.16:00

    kl. I-IV

    godz.16:45

    kl. V-VIII

    Zebranie ogólne

    - poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania

    - podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2022/2023

    - sprawy bieżące

     

     

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
    • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
     Poland
    • (+48) 89-625-32-54
    • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
    • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
    • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
    • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
   • Logowanie