•  

   Ważne informacje dotyczące korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

    

   • Rodzice/pracownicy szkoły dokonują płatności za posiłki wyłącznie przelewem  na rachunek bankowy Szkoły w banku PKO BP SA na numer:     09 1020 3613 0000 6102 0057 0226

   wpisując dane odbiorcy:

   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy

   ul. 1  Maja 42,  13-100 Nidzica

    

   w tytule przelewu należy wpisać:

   wpłata za obiady  / imię i nazwisko dziecka / klasa

   za miesiąc……………………... (należy podać miesiąc, którego wpłata dotyczy)

    

   • Rodzice/pracownicy szkoły dokonują wpłaty za posiłki do dnia 10 – go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, np. za miesiąc wrzesień należy wpłacić do 10 października itd.
   • W przypadku nieuiszczenia wpłaty w w/w terminie należności podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
   • Prosimy o terminowe wpłaty na konto oraz wpłacanie dokładnych kwot bez zaokrąglania.
   • Koszt jednego posiłku wynosi:

   Oddział przedszkolny – 6,80 zł (śniadanie +obiad)

   Szkoła Podstawowa – 7,00 zł (obiad)

   Pracownicy szkoły - 11,00 zł (obiad)

   • Posiłki będą wydawane w stołówce szkolnej od dnia 7 września 2023 r. w godzinach:
   •  9.00 – 9.30 – śniadanie dla oddziału przedszkolnego
   • 11.30 – 11.50 – obiad dla uczniów z klas 1 – 3
   • 12.00 – 12.30 – obiad dla oddziału przedszkolnego
   • 12.35 – 12.50 – obiad dla uczniów z klas 4 - 8
   • Rodzic/pracownik szkoły składa deklarację, że Jego dziecko/pracownik szkoły będzie korzystało z posiłków.
   • Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do nauczycieli świetlicy do dnia 5 września 2023 r. do godz. 13.00.
   • Deklaracje o korzystanie z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej można złożyć również po 5 września 2023 r. W takim przypadku korzystanie z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej przez dziecko rozpoczyna się od najbliższego poniedziałku od dnia złożenia deklaracji (jeśli poniedziałek jest dniem wolnym, korzystanie z posiłków rozpoczyna się od kolejnego dnia roboczego).
   • Nieobecność dziecka/pracownika szkoły na obiadach należy zgłaszać telefonicznie, co najmniej dzień wcześniej do godz. 14.30 pod numer telefonu  89 652 10 99 (świetlica) lub 787 806 552 (kierownik świetlicy).
   • Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane.
   • Informacja o wysokości wpłaty za dany miesiąc będzie przekazywana przez kierownika świetlicy drogą telefoniczną lub poprzez sms.
   • Rezygnację z posiłków należy zgłaszać w formie pisemnej do nauczycieli świetlicy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w świetlicy).

   Regulamin stołówki szkolnej oraz Deklaracja zapisu na posiłki znajdują się w załącznikach poniżej.

  • Dokumenty

  • Dane do płatności za obiady

    

   Rodzice oraz pracownicy szkoły dokonują płatności za obiady wyłącznie przelewem  na rachunek bankowy Szkoły w banku PKO BP SA na numer:  

   09 1020 3613 0000 6102 0057 0226

   wpisując dane odbiorcy: 

   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy

   ul. 1 Maja 42, 13 - 100 Nidzica

    

   w tytule przelewu należy wpisać:

   wpłata za obiady   /  imię i nazwisko dziecka   /  klasa

   za miesiąc……………………... 

   (należy podać miesiąc, którego wpłata dotyczy)


    •  

     DZIEŃ

      

      

     OBIAD

      

     PONIEDZIAŁEK

     17.06.2024 r.

     Zupa ogórkowa

     Makaron z twarogiem

     Kompot

      

     WTOREK

     18.06.2024 r.

     Zupa jarzynowa  

     Pulpety ryżowe w sosie pomidorowym, ziemniaki

     Surówka kapusta młoda z warzywami

      

      

     ŚRODA

     19.06.2024 r.

     Zupa pieczarkowa

     Gulasz z karkówki z kasza pęczak

     Mizeria z ogórka

      

      

     CZWARTEK

     20.06.2024 r.

     Zupa żurek

      Kotlet schabowy  z piersi kurczaka, ziemniaki   

     Marchewka duszona

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
    Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie