• Skład Rady Rodziców:

     Przewodnicząca:     Agnieszka Siedlecka - Ciężka

     Zastępca:                  Sylwia Ciesielska

     Skarbnik:                  Małgorzata Witkowska

     Sekretarz:                 Bogumiła Najmuła

      

      

     Członkowie:             Patrycja Prabucka

                                       Ewa Szulczak

                            Paweł Jankowski

  • Drodzy Rodzice, Opiekunowie !

   Zostaliśmy wybrani po to, by Nas rodziców reprezentować, by przekazywać Pani Dyrektor Państwa głosy, pomysły, także zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do współpracy. Piszcie do nas, zgłaszajcie Swoje pomysły, potrzeby - obiecujemy, że wszystkie pomysły przedyskutujemy, przegłosujemy i rozpatrzymy. Razem możemy więcej ! Cenimy sobie dialog, współpracę i przejrzystość działań i intencji, co już w zeszłym roku nie raz udowodniliśmy.

   Na  rok szkolny 2020/2021 została ustalona  roczna składka na Komitet Rodzicielski w kwocie 50 zł/ rodzinę.

   Powyższa składka jest dobrowolna, ale dzięki temu funduszowi możemy wpływać na poziom nauczania w szkole oraz przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery. Rada Rodziców SP 3 wspiera działania Dyrektora oraz Grona Pedagogicznego szkoły. Działania Rady Rodziców są możliwe dzięki poparciu i pomocy wszystkich rodziców naszej szkoły.

   Liczymy na zrozumienie, a na zachętę ROBIMY KONKURS !

   Klasa, która jako pierwsza wpłaci 100 % do kasy Rady Rodziców za Komitet Rodzicielski - 15 % jego wpłaconej wartości może przeznaczyć na potrzeby uczniów tej klasy.

   Dwie następne klasy, które jako druga i trzecia w kolejności wpłacą min. 80% do kasy Rady rodziców za Komitet Rodzicielski - 10% jego wpłaconej wartości może przeznaczyć na potrzeby uczniów tej klasy.

   Konkurs trwa do końca listopada !

    

   Nr konta Rady Rodziców:  34 1020 3613 0000 6702 0135 6831

   e - mail: rrsp3nidzica@gmail.com 

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
    Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie