• SAMORZĄD UCZNIOWSKI

   • Skład:

    Przewodnicząca: 

    Klaudia Maks

     

    Członkowie:

    Paweł Chmielewski

    Olga Ciężka

    Wiktoria Olszewska

    Olga Pietrowicz

    Julia Lewikowska

    Bartosz Grabowski

     

   • POCZET SZTANDAROWY

   • Skład:

    Chorąży:

    Kacper Isko

    Asysta:

    Olga Ciężka

    Natalia Zakrzewska

     

     

   • Młodzieżowa Rada Miejska

   • Członkowie: 

    Klaudia Maks - kl. 7 c

    Kacper Isko - kl. 8 a

     

    Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w gminie. Do zadań MRM należy m.in. inicjowanie działań dotyczących życia młodych Nidziczan.

    Nasi przedstawiciele są już perfekcyjnie przygotowani do pierwszej sesji. Dla Klaudii szczególnie cenna będzie możliwość opiniowania projektów uchwał dotyczących młodzieży. Kacper chciałby się zająć działaniami na rzecz młodych nidziczan, szczególnie w zakresie edukacji obywatelskiej. Obydwoje mają wiele konkretnych propozycji, które przedstawią na pierwszym posiedzeniu Rady.

    Życzymy im wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wprowadzania pozytywnych zmian w naszej małej ojczyźnie. Pamiętajcie: ,, Nec temere, nec timide - Odważnie, ale z rozwagą"

    Samorząd Uczniowski

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
    Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie