•                           

                                Organizacja roku szkolnego 2023/2024

    

    

   4 września 2023 r.

    

   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   13 października 2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych - Dzień Edukacji Narodowej
   1 listopada 2023 r. Dzień Wszystkich Świętych

   23 – 31 grudnia 2023 r.

   Zimowa przerwa świąteczna

   22 stycznia – 4 lutego 2024 r.

   Ferie zimowe

   28 marca -
   2 kwietnia 
   2024 r.

   Wiosenna przerwa świąteczna
   26 kwietnia 2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych - Święto Szkoły
   1 maja 2024 r. Święto Pracy
   2 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych - Święto Flagi
   3 maja 2024 r. Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja

   14, 15, 16 maja 2024 r.

   Egzamin ósmoklasisty

   29 maja 2024 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych - Dzień Dziecka
   30 maja 2024 r. Boże Ciało
   31 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

   21 czerwca 2024 r.

   Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

   22 czerwca –
   31 sierpnia 2024 r.

   Ferie letnie

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
    Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie