• Kalendarz imprez i konkursów na rok szkolny 2023/2024

   • Nazwa  imprezy Termin Zasięg Odpowiedzialni
    nauczyciele
    VIII  Rodzinny Rajd Rowerowy 24.09.2023 r. powiatowy Jacek   Gnidziński , Agnieszka Gnidzińska
    J. Maculewicz , Kazimierz Wrotek
    Paweł  Jankowski , Ewa  Szwarc
    Karol  Rudziński
    DEN 13.10.2023 r. gminny  
     
     
     
     
    Powiatowy październik 2023 r. powiatowy Anna  Borkowska
    Konkurs Poezji Marzena Świderska
    Religijnej Jacek Maculewicz
    Dzień Papieski  
       
    11 Listopada - Szkoła do hymnu listopad szkolny Joanna Sobolewska
    Jacek Maculewicz
    Kazimierz  Wrotek
     
    Powiatowy     Jacek Maculewicz
    Konkurs Piosenki Kazimierz  Wrotek
    Patriotycznej  
       
    Boże Narodzenie styczeń 2024 r. szkolny Bogusia  Ruś , Urszula Sobuń, Ewa Szechińska
    Jasełka
     
    3  Maja maj  2024 r.  szkolny Wiesława  Tymieniecka
    Beata Maculewicz - Zgorzelska
    Kazimierz  Wrotek
    Dorota Malinowska
    Święto Chrztu Polski kwiecień 2024 r. szkolny Wiesława Tymieniecka
    Beata  Maculewicz - Zgorzelska
    Rekolekcje  Wielkanocne marzec 2024 r. szkolny Bogumiła  Ruś, Karolina Bołkun
    Pasowanie  Klas  I październik 2023 r.  szkolny Edyta Chmielewska
    Agnieszka Gnidzińska
    Ewa Szechińska, Urszula Sobuń, Ewelina Łukasik
    Święto Szkoły 26.04.2024 r. szkolny  
     
     
     
     
    X  Powiatowy  Turniej marzec 2024 r. powiatowy  
    Języka  Angielskiego nauczyciele języków obcych
       
       
    Olimpusek - j. angielski  marzec 2024 r.   Marzena Wdowiak - Lachowicz
    sesja  wiosenna Joanna Wińska - Kostka
       
    Olimpusek -  marzec 2024 r. ogólnopolski Agnieszka  Gnidzińska
    matematyka  kl, I - III Ewa  Szwarc
    sesja  wiosenna  
       
    MINIGŻEGŻÓŁKA maj 2024 r. gminny Agnieszka  Gnidzińska
    Gminny konkurs  
    ortograficzny  
       
    POWIATOWY  Turniej kwiecień 2024 r. powiatowy Agnieszka  Gnidzińska
    BRD Jacek   Gnidziński 
      Paweł Jankowski
      Jacek Maculewicz
    Światowy  Dzień .listopad  szkolny Joanna  Czszejko
    Rzucania  Palenia Beata Rudzińska
       
    Dzień liczby π  marzec szkolny Joanna Sobolewska
    ,, Matematyczny króliczek'' kwiecień  szkolny Beata Maculewicz - Zgorzelska 
          Małgorzata Zakrzewska
    Powiatowy konurs religijny o  listopad   Bogumiła Ruś
    Carlo Acutisie      
    Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 17 listopad 2023 r. szkolny Bogumiła Ruś - SU, Beata Maculewicz - Zgorzelska
          Małgorzata Zakrzewska
    OLIMPUS sesja jesienna, zimowa, wiosenna ogólnopolski Małgorzata Zakrzewska
    KANGUR marzec 2024 r. Beata  Maculewicz - Zgorzelska
    Dzień  walki  z 23.02.2024 r. szkolny Agnieszka Szczepańska
    Depresją Joanna Czeszejko
      Anna Czarzasta
       
       
    Dzień  walki  z 05.02.2024 r. szkolny Marta Szymańska
    Bezpiecznego Edyta Grzela
    Internetu  
       
    Światowy  Dzień 02.04.2024 r. szkolny Marta Szymańska, Justyna Rogowska
    Autyzmu Ewa Szwarc , Edyta Grzela
       
    Światowy  Dzień maj  szkolny Joanna  Czszejko
    Bez  Papierosa Beata Rudzińska
       
    Narodowe  21 września 2023 r. szkolny Anna  Borkowska
    Czytanie Katarzyna  Kobylińska
    ,,Nad Niemnem '' Jacek  Maculewicz
       
    Międzynarodowy 21 lutego 2024 r. szkolny Anna  Borkowska
    Dzień Języka Katarzyna  Kobylińska
    Ojczystego  
       
    Wychowanie przez czytanie  cały rok akcja szkolna Anna Borkowska, Katarzyna Kobylińska
    Sprzątanie świata koniec września ul. Żwirowa, szkoła i plac Urszula Sobuń 
        zabaw Ewa Szechińska 
    Światowy  Dzień 23 kwietnia 2024 r. szkolny Anna  Borkowska
    Książki Katarzyna  Kobylińska
       
    Dzień  Ziemi kwiecień szkolny Anna  Tomczak
      Beata Rudzińska
       
    Dzień  Wody marzec szkolny Anna  Tomczak
      Beata Rudzińska
       
    Dzień   styczeń  szkolny Joanna  Sątowska
    Babci  i  Dziadka Aleksandra Dembowska
       
    Dzień   maj szkolny Joanna  Sątowska
    Mamy  i Taty Aleksandra Dembowska
       
    Trójka Cup 2024 maj 2024 r. powiatowy Karol Rudziński
    w świecie chronologii  styczeń 2024 r. szkolny Wiesława Tymieniecka
          Dorota Malinowska
    Przedstawienie ,,Odrzykańskie historie'' z  wrzesień/październik   Katarzyna  Kobylińska
    okazji Roku A.Fredry    Anna Borkowska 
          Jacuk Maculewicz
    Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki  kwiecień  ogolnopolski nauczyciela wychowania fizycznego
    dziewczynki i chłopcy NIDA CUP      
    Szkolny konkurs na autorski tekst literacki marzec szkolny Katarzyna  Kobylińska
    ,,Nie piszę do szuflady'' Anna Borkowska
    Turniej Piłki Nożnej z okazji święta szkoły maj powiatowy Paweł Jankowski
     
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
    Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie