• Tak zmieniała się NASZA SZKOŁA
   • Tak zmieniała się NASZA SZKOŁA
   • Tak zmieniała się NASZA SZKOŁA
   • Tak zmieniała się NASZA SZKOŁA
   • Tak zmieniała się NASZA SZKOŁA
   • Historia szkoły

   •          Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy  funkcjonuje od 01.09.1979 r. W nowej szkole naukę rozpoczęło 624 uczniów, w 19 oddziałach. Pracę z dziećmi podjęło 29 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem został mgr Witold  Pawlukowicz (1979 - 1990). Szkoła otrzymała imię Janusza Korczaka oraz sztandar ufundowany przez społeczność nidzicką 14.10.1983 r. Od początku swego istnienia szkoła wypracowała swoje  zwyczaje i  tradycje. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: mgr Tadeusz Miller (1990 -1996), mgr Mirosław Romański (1996 - 1999), mgr Małgorzata Gorczyńska (1999 - 2016). Uchwałą  Rady Miejskiej w Nidzicy z 11.03.1999 r. przekształcono Publiczną Szkołę Podstawową  Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zespół Szkół Nr 3.

            Od  01.09.2016 r.  do 30.10.2020 r. funkcję  dyrektora pełniła mgr Agnieszka Tańska. Od 02.11.2020 r. funkcję p.o. dyrektora szkoły objęła mgr Barbara Biedrzycka - Falba. Od 01.09.2022 r. dyrektorem szkoły jest mgr Marzena Świderska.

           Od 01.09.2017 r.  na skutek reformy oświatowej szkoła ponownie została przekształcona na Szkołę Podstawową.

            Wszyscy starają się o to, aby Szkoła Podstawowa Nr 3 była szkołą przyjazną każdemu uczniowi. Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach i olimpiadach : przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Odnoszone przez nich sukcesy budują pozytywny wizerunek szkoły w środowisku. Szkoła Podstawowa Nr 3 jest organizatorem wielu imprez promujących placówkę w środowisku lokalnym,  regionie, województwie i w kraju. Są to między innymi : Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Powiatowy konkurs  wiedzy o regionie  „Moja Mała Ojczyzna”,  Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewcząt i chłopców ‘’Nida Cup ‘’, Przegląd Małych Form Teatralnych. Na wizerunek szkoły pracują uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a także główny partner szkoły w pracy wychowawczej – rodzice.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
    Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie