•       Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej  nr w Nidzicy należą do Samorządu Uczniowskiego.  

   Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzy siedem osób:

   PrzewodniczącaKlaudia Maks

   CzłonkowiePaweł Chmielewski, Olga Ciężka, Wiktoria Olszewska, Olga Pietrowicz, Julia Lewikowska, Bartosz Grabowski

    

   Rok szkolny 2020/2021

   Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy w roku szkolnym 2019/2020 położył szczególny nacisk na:

   • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania;
   • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole;     
   • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych;   
   • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne);
   • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami;
   • bezpieczeństwo w szkole;
   • przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu;
   • dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły;
   • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.

     

   Samorząd Uczniowski był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez i uroczystości:

   • uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020;
   • pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej;
   • zorganizowanie szkolnej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
   • kiermasz ozdób świątecznych;
   • impreza „Mikołajki w Trójce”;
   • zainicjowanie klasowych Wigilii bez plastiku;
   • „Walentynki w Trójce”;
   • współorganizowanie ogólnoszkolnej imprezy Dzień Otwartych Drzwi;
   • Dzień Kobiet w naszej szkole;
   • pomoc przy organizacji II Powiatowego Konkursu  Frazeologicznego „Mądrej głowie dość dwie słowie”-  dla uczniów klas 7- 8 ze szkół podstawowych powiatu nidzickiego;
   • uczniowie Samorządu Uczniowskiego zaangażowali się w wiele akcji charytatywnych;
   • zorganizowano kiermasze ciast i gadżetów na rehabilitację Pana Andrzeja Zakrzewskiego – absolwenta naszej szkoły. Do akcji włączyła się cała społeczność uczniowska;
   • po raz kolejny zagrała w naszej szkole Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

    

          Finał akcji przebiegał pod hasłem: „Wiatr w żagle”; ogółem na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano w naszej szkole 2.023,63.

    

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
    Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie