• „Poznaj Polskę” -  to program, w ramach którego nasza szkoła otrzyma środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych do muzeów, miejsc pamięci narodowej, zabytków kultury i historii, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstawy programowej, pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

    


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
    Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie