Rekrutacja

Rok szkolny 2019/2020

W załącznikach znajdują się następujące dokumenty do pobrania:

- Zarządzenie Burmistrza Nidzicy z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gimna Nidzica.

- Wniosek o przyjęcie dziecka (spoza obwodu) do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy na rok szkolny 2019/2020

- Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy w roku szkolnym 2019/2020

- Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy na rok szkolny 2019/2020

- Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły  -  do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy na rok szkolny 2019/2020

- Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

- Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

 

 

 

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Korczaka
ul. 1-go Maja 42
13-100 Nidzica

tel. (89) 625 32 54

GODZINY PRZYJĘĆ

Sekretariat jest czynny:
poniedziałek - piątek:   0730-1530
 
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek:   1300-1500
środa:              1500-1600

KOe dziennik

bip sp3