Oferta zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Nazwa zajęć

Adresaci zajęć

Termin realizacji zajęć

Anna Borkowska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego „Wkrótce egzamin”

kl. VIII b

Czwartek 14:25 - 15:10 (co 2 tygodnie)

Piątek 8:00 - 8:45 (co 2 tygodnie)

Katarzyna Kobylińska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

Kl. VIII a, c

Poniedziałek 13:35 - 15:10 (co 2 tygodnie)

Czwartek 8:00 - 8:45 (8 c)

Marzena Świderska

Zajęcia religijno - artystyczne

Kl. I - III, V,
VII-VIII

w/g potrzeb

- przygotowanie liturgicznych spotkań wg kalendarza liturgicznego i szkolnego

IX – kl. III a, III b, I, VI – 6 godz. niedziela

X- poniedziałek/środa – 17:00-18:00

XI- niedziela – 12:00-13:00

XII- poniedziałek/środa – 17:00-18:00

I-IV- piątek – 17:00-18:00

- przygotowania do konkursów i przedstawień w II półroczu zostaną wyznaczone.

Bartosz Kaczmarczyk

Zajęcia sportowe

Kl. I-III (chł.)

Poniedziałek 14:25-15:10

Środa 13:30-15:10

Beata Rudzińska

Szkolne koło PCK, praca z uczniem zdolnym

Kl. VII, VIII

w/g potrzeb

wtorek 14:25-15:10 (co dwa tygodnie)

X, XI, XII, III, IV, V, VI

Elżbieta Skwarska

Edukacja teatralna

Kl. V c

Czwartek 14:20-15:10

Joanna Sobolewska

Zajęcia przygotowujące do konkursów i  egzaminu

Kl. VII a, VII b, VIII b, VIII c

Piątek 14:20-15:05 (co 2 tydzień)

Beata Gotowecka

Zajęcia przygotowujące do konkursów i  egzaminu, zajęcia wyrównawcze

Kl. IV a, VIII a,
VII b

-  maj – wtorki 14:30 – 15:15

-  wtorek 14:30 – 15:15 (pierwszy wtorek miesiąca)

Beata Maculewicz-Zgorzelska

Zajęcia konsultacyjne indywidualne
i grupowe z matematyki oraz z fizyki

Kl. V i VI – matematyka

Kl. VII i VIII - fizyka

w/g potrzeb uczniów

Bogumiła Ruś

Koło biblijne

Kl. VI a, VI b, V c

Piątek 12:45 – 13:45

Ewelina Karolak

Zajęcia przygotowujące do konkursów

Kl. V c, VI c, VIII b

w/g potrzeb uczniów

Wiesława Tymieniecka

-zajęcia z uczniem zdolnym

- przygotowanie do konkursów historycznych

Kl. VIII b, VII b

w/g potrzeb uczniów

poniedziałki 13:30-14:20

Jacek Gnidziński

Szkolne koło BRD

Kl. IV, V, VII

w/g potrzeb uczniów

Agnieszka Gnidzińska

Zajęcia przygotowujące do konkursów

Kl. 0 B

w/g potrzeb uczniów

Alina Kamińska

-zajęcia z uczniem zdolnym (przygotowanie do konkursów geograficznych, ekologicznych)

Kl. VI, VII, VIII

Środa 15:10

Jacek Maculewicz

Rozwijające zajęcia wokalne

Kl. V c

Środa 12:30

Paweł Jankowski

Zajęcia sportowe

Kl.  V, VI, VII

 

Kl. I - II (chłopcy)

Poniedziałek 14:20-15:10

wtorek 14:20-15:10

Czwartek 14:25 - 15:10

Iwona Kwiatek

Zajęcia wspomagające i rozwijające z chemii dla uczniów klas VII i VIII

Kl. VII a, b

Kl. VIII a, b, c

w/g potrzeb uczniów

Dorota Malinowska

Zajęcia sportowe

Kl. VI

Poniedziałek 17:15-18:00

Judyta Psiuk

Zajęcia rozwijające/ przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Kl. VIII c

Czwartek 14:25-15:10 (co dwa tygodnie)

Dorota Płoszczuk

Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej

Kl. I a

Wtorek 9:50-10:35 (cała klasa)

 

Rok szkolny 2018/2019

 

L.p.

Nazwa zajęć

Termin

Prowadzący

1.

Zajęcia dodatkowe z matematyki( praca z uczniem zdolnym do listopada 2018r.,

od listopada przygotowanie uczniów klasy 3 a G do egzaminu gimn.)

poniedziałek

g.8.00-845

B. Maculewicz-Zgorzelska

2.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  ósmoklasisty- uczniowie klasy 8 b

Co drugi piątek

g.13.30-14.20

J. Zagożdżon

3.

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne-uczniowie klasy 2 a

poniedziałek

g.10.45-11.30

U. Sobuń

4.

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne-uczniowie klasy 2 b

środa

g.9.50-10.35

E. Szechińska

5.

Zajęcia rozwijające z historii

czwartek

g.13.30-14.30

M. Dulewicz

6.

Zajęcia wspomagające pokonywanie trudności w nauce  z historii

czwartek

g.11.45-12.30

M. Dulewicz

7.

Zajęcia rozwijające z edukacji teatralnej

W I sem.-co drugi tydzień;

w II sem.- co tydzień w piątek g.16.00

K. Kobylińska

E. Skwarska

8.

Doradztwo zawodowe dla uczniów klas III gimnazjum

wtorek g.15.15

E. Skwarska

9.

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej( kl.I ,II)

środa g.14.25

B. Kaczmarczyk

10.

Zajęcia BRD oraz pierwsza pomoc

piątek g.16.00

J. Gnidziński

11.

Zajęcia rozwijające z edukacji teatralnej

poniedziałek g.13.30

A. Gnidzińska

12.

Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego

środa g.14.25

E. Karolak

13.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

(kl.8 a i 8 c)

czwartek g.16.00

piątek g. 13.30

A. Borkowska

14.

Przygotowanie do konkursów

wg potrzeb

K. Kobylińska

15.

Przygotowanie do konkursu chemicznego

czwartek g.14.20

K. Kampa

16.

Zajęcia rozwijające

„ Zostań mistrzem kodowania”

środa 11.45

E. Szwarc

17.

Przygotowanie do konkursów

wtorek g.14.25-15.10

czwartek g. 14.25-15.10

( co drugi tydzień)

B. Rudzińska

18.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu i konkursów- kl.7 b,8 a,8 c

wtorek

czwartek

g.14.25-15.10

M. Wdowiak-Lachowicz

19.

Zajęcia artystyczno-religijne

Terminy zgodne z kalendarzem

M. Świderska

20.

Zajęcia przygotowujące do konkursów i  artystyczne

Terminy zgodne z kalendarzem

B. Ruś

21.

Zajęcia wokalno - muzyczne

Cały rok

J. Maculewicz

22.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimn.

z historii kl.3 a, 3 b

sobota (10.00-12.00)

W. Tymieniecka

23.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki- kl.3 b

poniedziałek (14.20-15.10)

M. Zakrzewska

24.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  z matematyki- kl.8 a

co drugi poniedziałek 13.30-14.20

M. Zakrzewska

25.

Zajęcia rozwijające z matematyki-kl.7 b

co drugi poniedziałek 13.30-14.20

M. Zakrzewska

26.

Zajęcia przyrodnicze-kl.8 b

środa wg potrzeb

A. Kamińska

27.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimn.-kl.3 gimn.

śr -wg potrzeb

A. Kamińska

28.

Zajęcia przygotowujące do konkursów

śr-wg potrzeb

A. Kamińska

29.

Zajęcia przygotowujące do konkursów-kl.8 i kl. 3 gimn.

Wtorek 13.30

B. Maculewicz-Zgorzelska

30.

Szkolny Klub Sportowy

Wtorek 14.20-15.20

piątek 14.20-15.20

D. Malinowska

E. Chmielewska

31.

Koło plastyczne

Poniedziałek 13.35-14.20

J. Skwarska

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Korczaka
ul. 1-go Maja 42
13-100 Nidzica

tel. (89) 625 32 54
edu3nid@wp.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ

Sekretariat jest czynny:
poniedziałek - piątek:   0730-1530
 
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek:   1300-1500
środa:              1500-1600

KOe dziennik

bip sp3