Organizacja Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy

Rok szkolny 2019/2020

organizacja roku szkolnego

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Nazwa wydarzenia

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018 r.

dyrektor

wychowawcy

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

03.09.2018 r.

14.09.2018 r.

27.09.2018 r.

dyrektor

 

Rodzinny Rajd Rowerowy

07.10.2018 r.

J. Gnidziński

A. Gnidzińska

J. Maculewicz

P. Jankowski

K.Wrotek

 

Ślubowanie klas pierwszych

10.10.2018 r.

E. Szwarc

B. Dębińska

K. Cierniewska

U. Sobuń

A. Gnidzińska

E. Szechińska

 

Dzień Edukacji Narodowej

12.10. 2018 r.

dyrektor

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

 

Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej z okazji Dni Papieskich

Październik 2018 r.

M. Świderska

A. Borkowska

J. Maculewicz

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

23.10.2018 r.

dyrektor

Sprawy bieżące

Wszystkich Świętych

 

01.11. 2018 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczych

Dodatkowy dzień wolny

( do odpracowania w dowolną sobotę)

02.11.2018 r.- do odpracowania 15.09.2018 r.

   

Konkurs kuratoryjny z matematyki

w gimn. i sp

Listopad

2018 r.

M. Zakrzewska

B. Maculewicz-Zgorzelska

J. Sobolewska

 

Apel z okazji  Święta Niepodległości

11.11.2018 r.

W. Tymieniecka

B. Maculewicz-Zgorzelska

D. Malinowska

J. Skwarska

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

21.11.2018 r.

dyrektor

Sprawy bieżące

Matematyka  w obiektywie

Listopad

2018 r.

M. Zakrzewska

B. Maculewicz-Zgorzelska

J. Sobolewska

D. Majewski

A. Szałwińska

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

12.12.2018 r.

dyrektor

Sprawy bieżące

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie

 „ Moja Mała Ojczyzna”

Kwiecień

2019 r.

A. Kamińska

W. Tymieniecka

D. Malinowska

B. Pietraszko

I. Brzozowska

 A. Czarzasta

 

Jasełka bożonarodzeniowe

grudzień

2018 r.

A. Gnidzińska

M. Świderska

J. Maculewicz

J. Gnidziński

 

Zimowa przerwa świąteczna

24 - 31 grudnia 2018 r.-

   

Nowy Rok

1 stycznia

2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Styczeń 2019 r.

E. Skwarska

J. Maculewicz

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

14.01.2019 r.

dyrektor

klasyfikacja

Ferie Zimowe

21 stycznia

- 3 lutego

 2019 r.

   

Rachmistrz Matematyczny

Luty/marzec

2019 r.

Nauczyciele mat.

 

Powiatowy Konkurs pt.

„ Z frazeologią za pan brat”

Luty 2019 r.

A. Borkowska

K. Kobylińska

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

27.02.2019 r.

dyrektor

Sprawy bieżące

Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki dziewcząt rocznik 2006 i młodsze

Nida  Cup 2019

1-3 marca

2019 r.

B. Wasilewska

K. Wrotek

E. Chmielewska

K. Rudziński

D. Malinowska

 

Kangur- Międzynarodowy Konkurs matematyczny

Marzec 2019 r.

Nauczyciele mat.

 

Gminny Konkurs – Mega Pisanka

Marzec/

kwiecień

2019 r.

J. Skwarska

M. Świderska

 

Olimpus- Ogólnopolski Konkurs Mat.

Sesja

(jesień, zima,

wiosna)

Nauczyciele mat.

 

Akademia z okazji Narodowego Święta 3 Maja

Kwiecień / Maj 2019 r.

E. Szechińska

U. Sobuń

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

25.03.2019 r.

 

Sprawy bieżące

Rekolekcje wielkopostne

18,19 Marca

B. Ruś

M. Świderska

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

02.04.2019 r.

dyrektor

Informacja o egzaminach, powołanie komisji egz.

Egzamin gimnazjalny

10,11,12

kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego

członkowie zespołu

 

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17

kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego

członkowie zespołu

 

Światowy Dzień Zdrowia

Kwiecień 2019 r.

J. Czeszejko

A. Śmietanko

 

Wiosenna Przerwa Świąteczna

18-23 kwietnia 2019 r.

   

Dzień Ziemi- działania ekologiczne zgodnie z hasłem roku 2019

Kwiecień 2019 r.

A. Kamińska

B. Rudzińska

J. Skwarska

K. Kampa

 

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Kwiecień

2019 r.

J. Gnidziński

A. Gnidzińska

 

Wiosenny Turniej Minikoszykówki chłopców i dziewcząt r. 2007 i młodsi

Kwiecień/maj

2019 r.

P. Jankowski

D. Malinowska

K. Wrotek

 

Święto Pracy

1 maja 2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczych

Dodatkowy dzień wolny od zajęć( do odpracowania w dowolna sobotę)

02.05.2019 r. do odpracowania 30.03.2019 r.

   

Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczych

Gminny Konkurs Ortograficzny „Gżegżółka”

Maj 2019 r.

A. Borkowska

K. Kobylińska

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

07.05.2019 r.

dyrektor

 

VII Powiatowy Turniej Języka  Angielskiego

Maj 2019 r.

Nauczyciele języka angielskiego

 

Turniej piłki nożnej rocznik 2007 i młodsi oraz 2010 i młodsi - chłopcy

Maj 2019 r.

B. Kaczmarczyk

K. Wrotek

P. Jankowski

K. Rudziński

 

Światowy Dzień Bez Papierosa

Maj 2019 r.

J. Czeszejko

A. Śmietanko

 

Dzień Matki

Maj 2019 r.

Wychowawcy świetlicy

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Dzień Dziecka

31.05.2019 r.

wychowawcy

 

Szkolny konkurs języka angielskiego dla uczniów klas III edukacji wczesnoszkolnej

Maj/czerwiec

2019 r.

B. Gotowecka

 

Święto Szkoły ( 40-lecie)

07.06.2019 r.

K. Kobylińska

J. Maculewicz

E. Skwarska

A. Godlewska

J. Skwarska

 

Festiwal artystyczny „Voices of Trójka”

Ma j/ czerwiec

2019 r.

Nauczyciele języków obcych

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

14.06.2019 r.

dyrektor

Klasyfikacja

Boże Ciało

20.06.2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21.06.2019 r.

dyrektor

nauczyciele wychowawcy

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Dzień wolny

 

Data

Dzień tygodnia

Uwagi

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017r.

poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dzień Edukacji Narodowej

 

13 października 2017r.

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wszystkich Świętych

1 listopada 2017r.

środa

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych

Przerwa świąteczna

od 23-31 grudnia 2017r.

do 1 stycznia 2018r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych

Ferie zimowe

od 22 stycznia 

do 4 lutego 2018r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych

Wiosenna przerwa świąteczna

od 29 marca

do 3 kwietnia 2018r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych

Egzamin gimnazjalny

 

18 kwietnia 2018r.

środa

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych dla uczniów gimnazjum

19 kwietnia 2018r.

czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych dla uczniów gimnazjum

20 kwietnia 2018r.

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej

i gimnazjum

Dodatkowy dzień

30 kwietnia 2018r.

poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo – wychowawczych

Święto Pracy

 

1 maja 2018r.

wtorek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych

Dodatkowy dzień

2 maja 2018r.

środa

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych

Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

3 maja 2018r.

czwartek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych

Dodatkowy dzień

4 maja 2018r.

piątek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych

Święto Szkoły

25 maja 2018r.

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Boże Ciało

31maja 2018r.

czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych

Dodatkowy dzień

1 czerwca 2018r.

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczych

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018r.

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Dodatkowe dni wolne pod warunkiem zrealizowania zajęć w dowolną sobotę

Sobota

 

Za dzień

 

Uwagi

21 października 2017r.

30 kwietnia 2018r.

Międzyszkolne zajęcia integracyjno- sportowe w Szkole Podstawowej nr 1

9 grudnia 2017r.

2 maja 2018r.

Z Mikołajem jest bezpiecznie- spotkanie integracyjne w Szkole Podstawowej nr 2

21 kwietnia 2018r.

 

4 maja 2018r.

----------------

26 maja 2018r.

 

1 czerwca 2018r.

----------------

 

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy

w roku szkolnym 2017/ 2018

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

 

 

Przedmiot

 

Rodzaj zajęć

Termin

Klasa / uczniowie

1

Borkowska Anna 

język polski

Rozwinąć skrzydła ( przygotowanie uczniów do konkursów).

 

Praca z uczniem słabym ( zajęcia wyrównawcze)

wg potrzeb

 

 

 

piątek 12.45 – 13.30

VII a ,VIIc

 

 

 

IVa

3

Borowska Alicja

edukacja wczesnoszkolna

Przygotowanie uczniów do konkursów

wg potrzeb

piątek 8.00 – 8.55

III d

ew

4

Chmielewska Edyta

wychowanie fizyczne

Zajęcia sportowe  Akademia ruchu

środa 14.25 – 15.10

czwartek 13.35 – 14.20

IIIc gimn.

 

5

Cierniewska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia wyrównawcze

poniedziałek 13.00 – 13. 45

 

wtorek 13.00 – 13. 45

 

Oddział przedszkolny „b”

6

Czeszejko Joanna

pedagog szkolny

Uczę się asertywności

 

Jak radzić sobie ze stresem ?

 

Spotkania indywidualne z uczniami

piątek  12.00 – 12.45

Uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych

7

Dębińska Brigida

edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rozwijające

 

Zajęcia wyrównawcze

wtorek 13.00 – 13.45

 

czwartek 13 – 13.45

Oddział przedszkolny „ a”

8

Dulewicz Małgorzata

historia

Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i egzaminu gimnazjalnego

 

 

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Wg potrzeb

 

 

 

 

piątek 8.00 – 8.45

8.55 – 10.40

Uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych

9

Gnidzińska Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rozwijające, przygotowujące do konkursów

 

Zajęcia rozwijające ( przygotowanie do przedstawień teatralnych)

Poniedziałek 11.45 – 12.30

 

 

wg potrzeb

 

 

II a

10

Gnidziński Jacek

Wychowanie komunikacyjne

Przygotowanie do konkursów

piątek 16-30 – 18.30

 

wg potrzeb

II c, III c gimnazjum

 

Va, VI c, VIIc

11

Godlewska Anna

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności plastyczne

 

 

środa 13.30 – 14.30

 

 

oddział przedszkolny

 

 

12

Gotowecka Beata

Język angielski

Zajęcia z uczniami ze specyficznymi problemami w nauce

 

zajęcia rozwijające ( przygotowanie uczniów do konkursów

 

zajęcia rozwijające umiejętności językowe i teatralne-  przygotowanie przedstawienia anglojęzycznego

piątek 13.15  oraz wg potrzeb

 

 

marzec, kwiecień, maj

 

 

 

marzec, kwiecień, maj

V b

 

 

 

 

 

III edukacja wczesnoszkolna

13

Jankowski Paweł

 

 

 

 

 

 

 

wychowanie fizyczne

Wyjazd na basen

 

 

Kontynuacja projektu SKS

 

 

Wyjazdy na turnieje sportowe

 

Zajęcia strzeleckie

 

 

Wyjazd na łyżwy

raz w miesiącu ( do ustalenia )

 

styczeń – czerwiec  wtorek – piątek 14.20

 

wg potrzeb

 

raz w miesiącu – do ustalenia

 

 

ferie zimowe

IV c, VII a,b

 

 

VI a,b,

VII a,b

 

IVc, IIa, IIIb gimn.

 

uczniowie klas gimnazjalnych

 

uczniowie szkoły podstawowej

14

Kacprzyńska Izabella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

język angielski

język francuski

 

Zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

 

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe i teatralne- przygotowanie przedstawienia teatralnego w języku francuskim

 

Przygotowanie uczniów do festiwalu The Voice Of 3

 

poniedziałek 

9.50 – 10.35

 

 

 

 

do ustalenia z uczniami

 

 

 

 

marzec – kwiecień

 

 

 

Uczniowie klas gimnazjalnych

15

Kamińska Alina

geografia,

przyroda

Zajęcia rozwijające, przygotowujące do konkursów: przedmiotowego, regionalnego, ekologicznego.

 

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

 

Zajęcia „ Mistrzowie kodowania” .

 

Zajęcia ekologiczne.

 

 

 

wg potrzeb, do ustalenia z uczniami

Uczniowie szkoły podstawowej oraz uczniowie klas gimnazjalnych

17

Kampa Katarzyna

 

 

 

 

 

 

Chemia, biologia

Kółko chemiczne dla uczniów zdolnych

 

 

Kółko chemiczne dla uczniów potrzebujących wsparcia

środa 14.25 – 15.10

 

 

 

czwartek 14.25 – 15.10

II a, III a gimnazjum

18

Karolak Ewelina

język angielski

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

Przygotowanie uczniów do festiwalu The Voice Of 3

wtorek 14.25 – 15.10

 

 

luty, marzec, kwiecień, maj

III a,b gimnazjum

 

 

IVa

19

Kobylińska Katarzyna

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

 

koło teatralne

sobota 10.00 – 11.00

 

 

 

w II półroczu- termin do ustalenia

IIc gimnazjum

 

 

 

chętni

20

Kosobucka Barbara

 

 

język polski

logopeda

Zajęcia rozwijające

czwartek 12.45

IV c

21

Kosobucki Jarosław

 

 

 

 

 

 

wychowanie fizyczne

Zajęcia rozwijające -  gry i zabawy ruchowe z elementami koszykówki i piłki nożnej .

 

 

Zajęcia sportowe w ramach Akademii ruchu.

wtorek 13.35  - 14.20

17.00 – 18.00

 

 

 

piątek 13.35 – 14.10

Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej

22

Maculewicz - Zgorzelska Beata

matematyka

Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych z matematyki.

poniedziałek 14.20 – 15.05

II a, III a, III c gimnazjum

23

Malinowska Dorota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowanie fizyczne

Zajęcia sportowe w ramach Akademii ruchu .

 

 

Wyjazdy na turnieje sportowe w minikoszykówce i koszykówce.

 

 

Zajęcia rozwijające : Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję  postawę ciała prawidłowo .

środa 14.25 – 15.10

piątek 12.45 – 13.30

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

poniedziałek 14.25 – 15.10

 

czwartek 12.45 – 13.30

IIId edukacja wczesnoszkolna

 

 

IV c, VII c

24

Elżbieta Miękós

 

 

 

język rosyjski

Język rosyjski od podstaw. Zajęcia kontynuujące naukę języka rosyjskiego.

środa 14.30

VI b

25

Płoszczuk Dorota

edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rozwijające .

 

Zajęcia wyrównawcze.

 

Zajęcia rozwijające umiejętności teatralne – przygotowanie uczniów do przedstawień teatralnych

wtorek 9.50 – 10.35

 

wtorek 10.45 – 11.30

 

wg potrzeb

III c

edukacji wczesnoszkolnej

26

Rudzińska Beata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologia, przyroda

Zajęcia przygotowujące do: konkursu biologicznego, ekologicznego, olimpiady o zdrowiu, zawodów ratowniczych.

 

Zajęcia  z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Szkolne Koło PCK

wg potrzeb

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum

27

Ruś Bogumiła

 

 

religia

Zajęcia artystyczno - religijne

wg potrzeb

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum

28

Skwarska Elżbieta

 

 

 

język polski

Zajęcia rozwijające umiejętności teatralne. Koło teatralne.

piątek 15.00 – 17.00

( II półrocze)

Uczniowie klas gimnazjalnych

29

Skwarska Jolanta

plastyka

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne. Koło plastyczne.

piątek 14.20 – 15.20

III gimnazjum

30

Sobolewska Joanna

matematyka

Zajęcia rozwijające

piątek 8.45 – 9.50

13.30 – 14.30

IVb

Vb

31

Sobuń Urszula

 

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia wyrównawcze

 

 

Zajęcia rozwijające

Środa 8.00- 8.45

 

 

środa 11.45 – 12.30

I b

 

 

I b

32

Szechińska Ewa

 

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia wyrównawcze

 

 

Zajęcia rozwijające

czwartek   11.45 -  8.45

 

 

środa 11.45 – 12.30

I b

 

 

I b

33

Szwarc Ewa

edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia wyrównawcze

 

Zajęcia rozwijające

środa 11.45 – 12.30

 

piątek 12.45 – 13.30

III b edukacji wczesnoszkolnej

34

Świderska Marzena

 

 

 

religia

Zajęcia artystyczno – religijne

( przygotowanie do konkursów, przedstawień, uroczystości oraz spotkań w kościele zgodnie z kalendarzem liturgicznym)

wg potrzeb

uczniowie szkoły podstawowej

35

Tymieniecka Wiesława

 

 

historia

Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego

piątek 14.20

 

sobota 9.00

III b

 

III c

36

Wasilewska Beata

wychowanie fizyczne

Turnieje sportowe

 

Akademia ruchu

 

 

 

Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję postawę prawidłowo

wg potrzeb

 

środa 12.45 – 13.30

piątek 13.35 – 15.00

 

 

wtorek i czwartek

14.25 – 15.10

 

V b

III b ew

 

 

 

II, III gimnazjum

 

 

37

Wdowiak - Lachowicz Marzena

język angielski

Przygotowanie uczniów do konkursów

 

Przygotowanie uczniów do festiwalu The Voice Of 3

 

Zajęcia wyrównawcze

wg potrzeb

 

 

luty, marzec, kwiecień, maj

 

 

wg potrzeb

VII c

 

 

 

uczniowie chętni

39

Wrotek Kazimierz

 

 

 

 

 

Zajęcia sportowe

urnieje sportowe

 

Wyjazd na basen

 

 

Strzelanie z broni pneumatycznej

potrzeb

 

czwartki ( godz. do uzgodnienia)

 

sobota 10.00 – 11.30

 

IV c

 

 

 

III c gimnazjum

40

Zagożdżon Jolanta

 

 

 

 

 

 

 

język polski

Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego

 

Zajęcia rozwijające przygotowujące do konkursów

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ( praca z uczniem mającym trudności w nauce)

czwartek 14.25

 

 

wg potrzeb

 

wtorek  14.25

III b

 

 

chętni uczniowie z klas Vb, VI b, VIIb

chętni uczniowie z klas Vb, VI b, VIIb

41

Zakrzewska Małgorzata

matematyka

Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych

piątek 8.50 – 9.40

VI b

42

Kaczmarczyk Bartosz

Wychowanie fizyczne

Wyjazd na basen

 

 

Udział w turniejach piłki nożnej

 

Udział w meczach towarzyskich piłki nożnej

czwartek 16.00 – 18.30

( 2 razy w miesiącu)

 

wg potrzeb

 

wg potrzeb

( 2 razy w miesiącu)

IV b

 

 

IV a, IV b

 

 

IV a, IV b

43

Maculewicz Jacek

język niemiecki

Warsztaty wokalne

wg potrzeb

VII c,

II, III gimnazjum

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Korczaka
ul. 1-go Maja 42
13-100 Nidzica

tel. (89) 625 32 54
edu3nid@wp.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ

Sekretariat jest czynny:
poniedziałek - piątek:   0730-1530
 
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek:   1300-1500
środa:              1500-1600

KOe dziennik

bip sp3