Informacje o Szkole

Wizja szkoły – rozwój ucznia

        Na przestrzeni lat wypracowaliśmy kierunki działania. Jesteśmy szkołą z oddziałami sportowymi ukierunkowanymi na piłkę koszykową. Rozwijamy się w tym zakresie i mamy osiągnięcia. Jest to możliwe dzięki dobrze wyposażonej bazie sportowej oraz kwalifikacjom nauczycieli wychowania fizycznego.

        Realizując wizję szkoły, dbamy o potrzeby wszystkich uczniów i ich zainteresowania. Odpowiedzią na nie jest zróżnicowana oferta zajęć, dzięki której uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań jak i wyrównywania braków. W naszej szkole popularnością cieszą się zajęcia rozwijające z chemii, historii,  zajęcia artystyczne, z bezpieczeństwa ruchu drogowego, zajęcia teatralne i sportowe. Rozwój zainteresowań wychowaniem komunikacyjnymi i zajęciami sportowymi ściśle wiąże się z działalnością Centrum BRD oraz UKS Trójka.

        Równie chętnie nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach kół teatralnych, dzięki którym doskonalą umiejętności kluczowe, rozwijają kreatywność i zdolności aktorskie.

        Ogromne zaangażowanie uczniów w tych kierunkach przekłada się na ich osiągnięcia i sukcesy, które zostały zauważone na szczeblu gminy, powiatu i województwa, więc promują szkołę i gminę.

Inicjatywy uczniów – wizytówką szkoły

        Dbamy również o najmłodszych – uczniów oddziałów 0 i klas I- III szkoły podstawowej. Troska o ich dobro, bezpieczeństwo i rozwój została  zauważona i doceniona przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Zaowocowało to wyróżnieniem, które szkoła otrzymała w konkursie pod hasłem: "Sześciolatek w mojej szkole" oraz  podziękowaniem za udział w konkursie "Mam 6 lat".

        Szkoła Podstawowa nr 3 jest organizatorem wielu imprez promujących placówkę w środowisku lokalnym, regionalnym, w województwie i w kraju. Są to między innymi: Rodzinny Rajd  Rowerowy, Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Nida Cup, Gminne Konkursy Ortograficzne na poziomie szkoły podstawowej , Powiatowy Turniej BRD oraz Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły. Rok rocznie nasi uczniowie są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, a także innych konkursów wiedzy i umiejętności oraz turniejów sportowych . Zatem, sport, BRD, spektakle teatralne to swoista wizytówka Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Korczaka
ul. 1-go Maja 42
13-100 Nidzica

tel. (89) 625 32 54
edu3nid@wp.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ

Sekretariat jest czynny:
poniedziałek - piątek:   0730-1530
 
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek:   1300-1500
środa:              1500-1600

KOe dziennik

bip sp3