Historia Szkoły

        Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy  funkcjonuje od 1.09.1979 r. W nowej szkole naukę rozpoczęło 624 uczniów, w 19 oddziałach. Pracę z dziećmi podjęło 29 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem został mgr Witold  Pawlukowicz (1979-1990). Szkoła otrzymała imię Janusza Korczaka oraz sztandar ufundowany przez społeczność nidzicką 14.10.1983 r. Od początku swego istnienia szkoła wypracowała swoje  zwyczaje i  tradycje. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: mgr Tadeusz Miller (1990 -1996), mgr Mirosław Romański (1996 - 1999), mgr Małgorzata Gorczyńska (1999 - 2016). Uchwałą  Rady Miejskiej w Nidzicy z 11.03.1999 r. przekształcono Publiczną Szkołę Podstawową  Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zespół Szkół Nr 3.

        Od  01.09.2016 r. funkcję  dyrektora objęła mgr Agnieszka Tańska. Od 01.09.2017 r.  na skutek reformy oświatowej szkoła ponownie została przekształcona na Szkołę Podstawową.

        Wszyscy starają się o to, aby Szkoła Podstawowa Nr 3 była szkołą przyjazną każdemu uczniowi. Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach i olimpiadach : przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Odnoszone przez nich sukcesy budują pozytywny wizerunek szkoły w środowisku. Szkoła Podstawowa Nr 3 jest organizatorem wielu imprez promujących placówkę w środowisku lokalnym,  regionie, województwie i w kraju. Są to między innymi : Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Powiatowy konkurs  wiedzy o regionie  „Moja Mała Ojczyzna”,  Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewcząt i chłopców ‘’Nida Cup ‘’, Przegląd Małych Form Teatralnych. Na wizerunek szkoły pracują uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a także główny partner szkoły w pracy wychowawczej – rodzice.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Korczaka
ul. 1-go Maja 42
13-100 Nidzica

tel. (89) 625 32 54
edu3nid@wp.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ

Sekretariat jest czynny:
poniedziałek - piątek:   0730-1530
 
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek:   1300-1500
środa:              1500-1600

KOe dziennik

bip sp3