Informacja dla uczniów !

Informacja dla uczniów !
19 czerwca 2019

Szanowni Uczniowie !

        Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej została ogłoszona rekrutacja do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

        Możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów przez dzieci i młodzież w sprawach bezpośrednio ich dotyczących ma istotne znaczenie. Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. 

         Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13 rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21 roku życia.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa:

 link: https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy

Biuro Organizacyjne 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Korczaka
ul. 1-go Maja 42
13-100 Nidzica

tel. (89) 625 32 54
edu3nid@wp.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ

Sekretariat jest czynny:
poniedziałek - piątek:   0730-1530
 
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek:   1300-1500
środa:              1500-1600

KOe dziennik

bip sp3